Dünkü Ziyaretçi 73
Bugünkü Ziyaretçi 26
Toplam Ziyaretçi 170682
 

-Sürekli gergin misiniz?
-Arkadaşlarıyla sürekli kavga mı ediyor?
-Sizinle sürekli çatışma halinde mi?
-Sosyal uyum sorunu mu yaşıyor?
-Arkadaşlarıyla geçimsiz mi?

Davranış bozuklukları bireyin çeşitli duygusal, ruhsal, bedensel ve duyusal bilgilerin işlemleme sürecinde ortaya çıkan dengesizlikler sonucu iç çatışmaların davranışlara aktarılması durumudur. Davranış sorunu bireyin kendisinden değil yaptıklarından kaynaklanmaktadır.

Davranış bozukluklarının altında yatan nedenler oldukça farklıdır. Ancak önemli olan, davranış bozuklukları görülen çocuklarda ya da yetişkinlerde, sorun yaşanılan alanların tespit edilmesi ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaca yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Yapılan çalışmalar sadece bireyde davranış bozukluklarının azaltılmasında yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda öğrenme kabiliyetlerinde, duygusal yapılarında ve sosyal iletişimlerininde de ilerlemeler yaşanmasını sağlayacaktır. Her ne kadar davranış bozukluğu yaşayan kişi uzman desteğe ihtiyaç duysada özellikle aile ve uzmanların ortak çalışması yaşanılan sorunların en aza indirgenmesinde en önemli rolü oynamaktadır.