Dünkü Ziyaretçi 73
Bugünkü Ziyaretçi 23
Toplam Ziyaretçi 170679
 

Denge sağlamamızda hare*ket ve görme duyularımıza da önemli görevler düşer, ama asıl denge organı içkulaktadır. İçkulaktaki iki küçük boşluğun içini döşeyen duyu hücreleri, başın her hare*ketinde ve konumunda şiddeti değişen yerçe*kimi kuvvetine son derece duyarlıdır. Ayrıca, gene içkulaktaki üç küçük yarım daire kanalı*nın içini dolduran sıvı başın en küçük hareke*tinde çalkalanır. Bu sıvının, kanalların içini döşeyen duyu hücrelerine doğru akmasıyla hücreler başın hangi yöne eğildiğini beyne bildirir. Böylece kendi çevremizde döndüğü*müz zaman dengemizi koruyabiliriz.
Bütün bu duyu alıcıları ve duyu sinirlerinin uçları, aldıkları uyarıları duyu sinirleri aracılı*ğıyla beyne iletir. Bu mesajı, yani sinir iletisinin şiddetini ve vücudun neresinden geldiğini yorumlayan beyindir
 
Bilinen beş geleneksel duyuya ek olarak birkaç 'gizli' duyu daha vardır. Bunlardan biri olan denge duyumuz öğrenme ve gelişim sürecinde önemli rol oynar. Dengeyi iç kulaktaki sensörler aracılığıyla hissederiz. İyi bir denge duyusu hiç şüphesiz yürüyebilmek, koşabilmek ya da dansedebilmek için önemlidir. Fakat bunların yanında örneğin okuyup yazabilmek içinde önemlidir..

 İç kulaktaki denge sensörleri başımızı hareket ettirdiğimizde gözlerimizi hedefte tutabilmemiz için gözlere sinyal gönderir. Dolayısıyla görme, okuma ve yazma alanında yaşanan zorlukların nedenlerinden biri zayıf denge duyusu olabilir. Bu yüzden görsel disleksi tanısı konmuş kişiler denge duyusunu güçlendirici egzersizlerin yararını görebilirler. Az duyarlı ya da aşırı hassas denge sistemi durmadan kıpırdanma, hareketlilik ve hiperaktivitenin de nedenlerinden biri olabilir.
 
Yazılmış olan olan bu bilgiler ailelerimizi bilgilendirme amaçlıdır.