Dünkü Ziyaretçi 66
Bugünkü Ziyaretçi 7
Toplam Ziyaretçi 172994
 

-Okuma-Yazmada yaşıtlarından mı geri?
-Okuduklarını ifade etmede sıkıntılar mı var?
-Yazma da sorunlar mı yaşıyor?
-Yazısı çok mu kötü?
-Dikkat süresi kısa mı?
-Sık sık unutkanlık mı yaşıyor?
-Ödevlerini almayı mı unutuyor?
-İşlem hataları mı yapıyor?

Merkezimizde yapılan görsel algı ,dikkat ,işitsel algı çalışmarıyla  kişiler desteklenmektedir.Çözüm size bir telefon kadar yakın

AdA BERARD AİT Eğt. ve Dan.Mrk . size bir telefon kadar yakın................................

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde yer alan, ancak öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardır.
Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklardan ayırmak gerekir.
Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; dinleme, düşünme, konuşma, yazma veya matematik problemlerini çözmede güçlükleri görülen, anlama ya da yazılı ve sözlü dili kullanmadaki psikolojik süreçlerden birinde/birkaçında yetersizliği olan çocuklardır.

Öğrenme güçlüğü terimi; algısal güçlükleri, beyin zedelemesinden etkilenmiş olanları, disleksi ve gelişimsel afaziyi içermektedir. Ancak öğrenme güçlüğü tanımı ekonomik, kültürel, çevresel yoksunlukları, davranış bozukluklarını, zihinsel, bedensel, görme ya da işitme yetersizliği sonucunda oluşan öğrenme güçlüklerini kapsamamaktadır.