Dünkü Ziyaretçi 35
Bugünkü Ziyaretçi 39
Toplam Ziyaretçi 166682

 

-Sese duyarlılık nedeniyle eller sürekli kulaklarında mı?
-Göz teması yok mu?
-Dikkat süresi kısa mı?
-Komut almada sıkıntılar mı var?

Yaygın gelişimsel bozukluklar,ince ve kaba motor becerileri ,konuşma ve dil gelişimini sosyal ve duygusal olgunluğa kadarçok geniş bir alanda etkisini gösterir.Yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış bireyler; görme,duyma,dokunma, koku,tat alma denge gibi duyu organganlarımızla ilgili durumlarda hassasiyet sergilerler.Beynin ,söz konusu duygusal girdi sinyallerini daha etkin kullanabilmesi BERARD  AİT Metodu ile mümkündür.

Böylelikle YGB tanılı bireylerin yaşadığı stres büyük ölçüde azaltılabilmektedir.gündelik hayata daha rahat uyum sağlamakta yönergeleri daha net algılama becerileri gelişmektedir.Dikkatlerini toplamakta,konsantre olmakta ve uyumlu bir sürece girmektedirler.Göz temasının olmaması,dış dünyayla bağlantılarının kopuk olması gelişimini ve sosyal uyumunu olumsuz etkiler.